ULFRSTADKONFERANSEN

Sted: Scandic Parken, Ålesund
Tid:
Torsdag 26. Mai 2016, kl 10001600
Påmelding: ulfrstadprosjektet@gmail.com

Program: – Åpning og velkommen ved Oskar Skulstad,
kultursjef Ålesund kommune– Farfar ved Lars Marius Ulfrstad

Et opprørt notehav ved Robert Skeide,tidl. kulturskolerektor i Herøy kommune

Ulfrstadarkivet ved Nina H. Carlsen,
førstearkivar ved Riksarkivet

– Margrethe Bue, seksjon for musikk
ved Nasjonalbiblioteket og representant for det norske Musikkarvprosjektet

– Lars-Thomas Holm, kunstnerisk leder
Ålesund Symfoniorkester.
Presentasjon av Ulfrstadprosjektet:
a. Presentasjon av Marius Moaritz Ulfrstad (1890-1968),
kort om hans liv og kompositoriske virke. Verkomfang.
b. Nasjonal og regional musikkarv
c. Medvirkende institusjoner
d. Kildenes forfatning og videre arbeid
e. Biografisk forskningsarbeid
f. Fremstilling av nytt notemateriale
g. Formidling og konsertfremførelsene: «Klangen av Sunnmøre»

– Representant fra komponistforeningen

– Avsluttende  innlegg/diskusjon

 Om Ulfrstadprosjektet

I anledning  125-årsjubileet for komponistens fødsel, initierer Ålesund Symfoniorkester i 2015 Ulfrstadprosjektet. Prosjektet er i all hovedsak er et kuratorprosjekt for Ulfrstads liv og virke som komponist, samt et flaggskip for orkesterets mål og utvikling i de kommende år.
Med dette prosjektet vil orkesteret bl.a. ta sikte på å fremføre et verk av Marius Moaritz Ulfrstad i året, og deretter være med å bidra til å ivareta arven og historien rundt en av Sunnmøres og Norges viktigste komponister fra mellomkrigstiden. Ulfrstads verker vil bli oppført i den nye etablerte konsertserien i orkesterets sesongprogram, under tittelen “Klangen av Sunnmøre”.

Ulfrstad 2

Marius Moaritz Ulfrstad (1890-1968)

Det er i år (2015) 125-årsjubileum for komponisten Marius Moaritz Ulfrstads (1890-1968) fødsel. Ulfrstad ble født på Ellingsøya i Ålesund og var en av de betydeligste unge norske komponister i mellomkrigstiden. Han var elev av Maurice Ravel (1875-1937) og Ottorino Respighi (1879-1936) og hans verker ble blant annet fremført av Herbert von Karajan og Svensk Radioorkester og Wiener Symphoniker på konserter i Musikverein m.fl;

Fra konsertregisteret til Herbert von Karajans offisielle webside: (http://karajan.org/jart/prj3/karajan/main.jart?rel=en)

ulfrstad stor karajan(Klikk for større bilde)

Ulfrstads verker ble mottatt med begeistring og strålende kritiker i sin samtid, deriblant:

Wilhelm Peterson-Berger:
”Jag minnes egentligen endast en sak som bröt fram med den ekta spontana sorglösa begavningens blixtklara morgonstrall-ljus: Nordmannen Marius Moaritz Ulfrstad”

Johan Halvorsen:
”Ulfrstad er nemlig en av de meget få her hjemme som har noget på hjertet…”

Ulfrstad 1

Ulfrstad var i stor grad preget av det som har blitt stående som ”norsk impresjonisme”, en stil som var fremtredende blant norske komponister i 1920-årene. Senere tids musikkforskning hevder at denne gruppen med komponister, med blant annet Ottorino Respighi i spissen , har  omtalt denne gruppen som ”jugend-komponister”. Dette var komponister som blandet den tyske musikkarven, med franske og italienske elementer. Ulfrstad har selv pekt på sin forbindelse til den franske impresjonismen, men også sitt nære forhold til norsk folkemusikk og Sunnmøres natur. Dette har satt sitt preg på hans stil, som i stor grad er klangorientert og stort sett løst fra funksjonsharmoniske virkemidler.

En stor del av Ulfrstads produksjon, deriblant alle de større verkene, er bare oppbevart i manuskript. De omfatter bl.a. fire symfonier. Han har også komponert en klaverkonsert og to fiolinkonserter. Av større korverker med orkester kan nevnes Arnjlot Gelline, Lex Imperat (”Gnisten”), Heilag Olav og Ære det evige forår.

Kunnskap og kjennskap til denne komponistens liv og virke er i ferd med å fullstendig ”forvitre” i den norske musikkhistorien. I Norge er det svært få som kjenner til Ulfrstad og hvilken suksess og posisjon han hadde i mellomkrigstiden. Dette prosjektet vil være med å bidra til å utbre Ulfrstads orkestermusikk, samt gjennomgå og fremstille nytt notemateriale og kunnskap omkring en av Sunnmøres viktigste komponister fra det 20. århundre.

Ålesund Symfoniorkester ønsker derfor å invitere til et tverrinstitusjonelt samarbeid og vil arrangere en fagkonferanse om prosjektet og komponisten torsdag den 26. mai 2016.