Om oss

Ålesund Symfoniorkester ble stiftet i 1945 og har i sitt snart 75-årige virke fått samarbeide med noen av de beste musikalske kreftene som finnes i Norge; Edvard Fliflet Bræin, Ernst og Liv Glaser, Arvid Fladmoe, Karsten Andersen, Øivind Bergh, Robert Levin, Bjarte Engeset, Eivind Aadland, Truls Mørk, Eva Knardahl, Kjell Bækkelund, Henning Kraggerud, Håvard Gimse, Eivind Gullberg Jensen m.fl.

Ålesund Symfoniorkester
ønsker å være et kraftsenter i kulturlivet på Nordvestlandet og har som formål å fremføre et bredt spekter av musikk på et høyt kunstnerisk nivå. Ved å aktivt gå inn for å utfylle vår samfunnsaktuelle oppgave som formidler av kunst og kulturhistorie i regionen, vil vi være med å bidra til å fremme, aktualisere og utvikle den allmenne interessen for musikk både regionalt og nasjonalt. Ålesund Symfoniorkester har utviklet en tydelig og særegen programprofil, spesielt rettet mot kulturvern og fremheving vår nasjonale musikk- og kulturarv, i tillegg til å etterstrebe det å være en moderne orkesterinstitusjon. Vi produserer og presenterer orkestermusikk i en rekke forskjellige konstellasjoner innenfor et bredt spekter av kunstuttrykk.
Ålesund Symfoniorkester teller ca. 65 musikere og er et såkalt semiprofesjonelt symfoniorkester, en sammensetning  av profesjonelle musikere fra  Ålesund Strykekvartett, regionsmusikerer tilknyttet flere kulturskoler og Møre-musiker-ordningen , samt musikkstudenter og de beste amatørmusikerne i regionen. Orkesteret holder årlig 11-12 konserter, med fortrinnsvis klassisk orkestermusikk, og har en rekke urfremførelser på samvittigheten.Orkestret øver mandager 1900-2145 i Parken Kulturhus og vi har ledig plasser i alle seksjoner til nye medlemmer.
For blåsere er det vel verdt å merke seg at det gjennomføres et lite prøvespill for nye tilsøkende medlemmer, med påfølgende prøveperiode.

Styret

Styret i Ålesund Symfoniorkester består av:

  • Tor Andreas Dyrseth, leder
  • Leonhard Paul Haberl, nestleder
  • Knut Johan Nedrelid, sekretær
  • Christina Billones Øye, kasserer
  • Thor Åge Evensen,
  • Malin Djupvik Aakvik,
  • Odin Holtlien Blø – styremedlem
  • Thor Åge Evensen
  • Samuel Skrede – daglig leder