Category Archives: Ukategorisert

ULFRSTADKONFERANSEN

Sted: Scandic Parken, Ålesund
Tid:
Torsdag 26. Mai 2016, kl 10001600
Påmelding: ulfrstadprosjektet@gmail.com

Program: – Åpning og velkommen ved Oskar Skulstad,
kultursjef Ålesund kommune– Farfar ved Lars Marius Ulfrstad

Et opprørt notehav ved Robert Skeide,tidl. kulturskolerektor i Herøy kommune

Ulfrstadarkivet ved Nina H. Carlsen,
førstearkivar ved Riksarkivet

– Margrethe Bue, seksjon for musikk
ved Nasjonalbiblioteket og representant for det norske Musikkarvprosjektet

– Lars-Thomas Holm, kunstnerisk leder
Ålesund Symfoniorkester.
Presentasjon av Ulfrstadprosjektet:
a. Presentasjon av Marius Moaritz Ulfrstad (1890-1968),
kort om hans liv og kompositoriske virke. Verkomfang.
b. Nasjonal og regional musikkarv
c. Medvirkende institusjoner
d. Kildenes forfatning og videre arbeid
e. Biografisk forskningsarbeid
f. Fremstilling av nytt notemateriale
g. Formidling og konsertfremførelsene: «Klangen av Sunnmøre»

– Representant fra komponistforeningen

– Avsluttende  innlegg/diskusjon

 Om Ulfrstadprosjektet

I anledning  125-årsjubileet for komponistens fødsel, initierer Ålesund Symfoniorkester i 2015 Ulfrstadprosjektet. Prosjektet er i all hovedsak er et kuratorprosjekt for Ulfrstads liv og virke som komponist, samt et flaggskip for orkesterets mål og utvikling i de kommende år.
Med dette prosjektet vil orkesteret bl.a. ta sikte på å fremføre et verk av Marius Moaritz Ulfrstad i året, og deretter være med å bidra til å ivareta arven og historien rundt en av Sunnmøres og Norges viktigste komponister fra mellomkrigstiden. Ulfrstads verker vil bli oppført i den nye etablerte konsertserien i orkesterets sesongprogram, under tittelen “Klangen av Sunnmøre”.

Ulfrstad 2

Marius Moaritz Ulfrstad (1890-1968)

Det er i år (2015) 125-årsjubileum for komponisten Marius Moaritz Ulfrstads (1890-1968) fødsel. Ulfrstad ble født på Ellingsøya i Ålesund og var en av de betydeligste unge norske komponister i mellomkrigstiden. Han var elev av Maurice Ravel (1875-1937) og Ottorino Respighi (1879-1936) og hans verker ble blant annet fremført av Herbert von Karajan og Svensk Radioorkester og Wiener Symphoniker på konserter i Musikverein m.fl;

Fra konsertregisteret til Herbert von Karajans offisielle webside: (http://karajan.org/jart/prj3/karajan/main.jart?rel=en)

ulfrstad stor karajan(Klikk for større bilde)

Ulfrstads verker ble mottatt med begeistring og strålende kritiker i sin samtid, deriblant:

Wilhelm Peterson-Berger:
”Jag minnes egentligen endast en sak som bröt fram med den ekta spontana sorglösa begavningens blixtklara morgonstrall-ljus: Nordmannen Marius Moaritz Ulfrstad”

Johan Halvorsen:
”Ulfrstad er nemlig en av de meget få her hjemme som har noget på hjertet…”

Ulfrstad 1

Ulfrstad var i stor grad preget av det som har blitt stående som ”norsk impresjonisme”, en stil som var fremtredende blant norske komponister i 1920-årene. Senere tids musikkforskning hevder at denne gruppen med komponister, med blant annet Ottorino Respighi i spissen , har  omtalt denne gruppen som ”jugend-komponister”. Dette var komponister som blandet den tyske musikkarven, med franske og italienske elementer. Ulfrstad har selv pekt på sin forbindelse til den franske impresjonismen, men også sitt nære forhold til norsk folkemusikk og Sunnmøres natur. Dette har satt sitt preg på hans stil, som i stor grad er klangorientert og stort sett løst fra funksjonsharmoniske virkemidler.

En stor del av Ulfrstads produksjon, deriblant alle de større verkene, er bare oppbevart i manuskript. De omfatter bl.a. fire symfonier. Han har også komponert en klaverkonsert og to fiolinkonserter. Av større korverker med orkester kan nevnes Arnjlot Gelline, Lex Imperat (”Gnisten”), Heilag Olav og Ære det evige forår.

Kunnskap og kjennskap til denne komponistens liv og virke er i ferd med å fullstendig ”forvitre” i den norske musikkhistorien. I Norge er det svært få som kjenner til Ulfrstad og hvilken suksess og posisjon han hadde i mellomkrigstiden. Dette prosjektet vil være med å bidra til å utbre Ulfrstads orkestermusikk, samt gjennomgå og fremstille nytt notemateriale og kunnskap omkring en av Sunnmøres viktigste komponister fra det 20. århundre.

Ålesund Symfoniorkester ønsker derfor å invitere til et tverrinstitusjonelt samarbeid og vil arrangere en fagkonferanse om prosjektet og komponisten torsdag den 26. mai 2016.

Utnevnelse av Æresdirigent

Utnevnelse av Æresdirigent

Ålesund Symfoniorkester har gleden av å annonsere at orkesterets mangeårige kunstneriske leder, Bjarte Engeset, har takket ja til å bli orkesterets første æresdirigent. Utnevnelsen innebærer at Engeset vil lede orkesteret gjennom en konsert i året og Engeset vil tiltre i den nye posisjon fra og med 1. januar 2016.

Bjarte Engeset (f. 1958) er frå Ørsta og har studert direksjon med Jorma Panula ved Sibelius-akademiet. Ved hans diplomeksamen i 1989 som var ein av dei beste i Akademiet si historie, fekk han den høgast oppnåelege poengsummen. I 1991 vart han beden til det vidkjende dirigentseminaret i Tanglewood i USA.

Engeset har vore sjefdirigent og kunstnarisk leiar for Tromsø Symfoniorkester og for «Det Norske Blåseensemble». Han har i ei årrekkje vore kunstnarisk leiar for Nordlysfestivalen og Opera Nord og permanent gjestedirigent for det Flamske Radio- symfoniorkester.

Engeset har dirigert konsertar, turneproduksjonar og CD-innspelingar med leiande orkester i alle nordiske land og Baltikum. Han har dirigert Royal Philharmonic Orchestra, St.Petersburg Philharmonic Orchestra, Czech Philharmonic Orchestra, Zagreb-Filharmonien, Royal Scottish National Orchestra, Bournemouth Symphony, Flamsk Radiosymfoniorkester, alle med strålande kritikkar. Hans konsertar med Baltimore Symphony i November 2005 vart mottatt med publikumsovasjonar og særs rosande omtale i m.a. The Washington Post. I juni 2006 leia han Moskva Radio Symfoniorkester under gjestepel på den prestisjetunge østerrikske Wörthersee Classics-festivalen i Klagenfurt.

Engeset har gjort mange kritikerroste CD-innspelingar:
– Johan Svendsen sine symfoniar med Bournemouth Symphony Orchestra. (Naxos)
– De fire CD-innspelingane av Geirr Tveitt´s Orkestersuiter frå «100 Hardingtonar» og klaverkonsertar (solist Håvard Gimse) med Royal Scottish National Orchestra (Naxos) har oppnådd flere «Editor´s Choice» i Gramophone og høgaste utmerkingar i BBC Music Magazine.
– «Norske Orkesterfavoritter» med Island Symfoniorkester. (Naxos)
– Verk av Klengel med NDR Filharmoniske Orkester (CPU)
– Flere CD-innspelingar av flamsk musikk med det Flamske Radiosymfoniorkester.(Klara)
– CD med «Madredeus» og Flamske Radiosymfoniorkester (EMI)

Engeset leiar innspelinga av Naxos´nye «Grieg Orchestra Edition». Volum 1 utgjeve hausten 2004 inneheld Klaverkonserten, Ouverturen «I Høst» og 4 Symfoniske Dansar, spelt inn med med Royal Scottish National Orchestra og med Håvard Gimse som solist. Plata har mottatt glimrande internasjonal presseomtale. Innspelinga av Sibelius og Sinding sine fiolinkonsertar på Naxos med Henning Kraggerud og Bournemouth Symphony er også blitt utropt til ein av de mest spennande på markedet.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Appointment of Honorary Conductor Laureate

The Norwegian conductor Bjarte Engeset completed his training with Jorma Panula at the Sibelius Academy in Helsinki in 1989. In 1990 he was a prizewinner in the Nordic Conducting Competition and since his participation in the 1991 Tanglewood seminar he has conducted leading orchestras throughout Scandinavia, as well as in Britain, Germany, Belgium, the Czech Republic, Romania, Slovakia, Estonia and the United States. He made his London début with the Royal Philharmonic Orchestra in 1997, while continuing to play a leading part in festivals throughout Norway, working both in the concert hall and in the opera house. He has frequently conducted the Oslo Philharmonic Orchestra and shared conducting duties with Mariss Jansons during the orchestra’s three-week tour of Asia. He has been music director of the Tromsø Symphony Orchestra, the Norwegian Wind Ensemble, artistic director of Northern Norway’s Northern Lights Festival and Opera Nord, and permanent guest conductor of the Flemish Radio Orchestra. Since 2007 he has served as chief conductor of Sweden’s DalaSinfonietta. His acclaimed recordings for Naxos include works by Svendsen, Tveitt, Grieg, Sibelius and Sinding.