Kommende konserter

Høsten 2023

  • Familiekonsert – Parken Kulturhus, søndag 17.september kl. 17:00
  • Flem og Tsjaikovskijs “Pathétique” – Parken Kulturhus, søndag 29. oktober kl. 18:30
  • Adventskonsert med Helene Bøksle – Parken Kulturhus, søndag 26. november kl. 18:30

Om orkesteret:

Ålesund Symfoniorkester ble stiftet i 1945 og har i sitt snart 75-årige virke fått samarbeide med noen av de beste musikalske kreftene som finnes i Norge; Edvard Fliflet Bræin, Ernst og Liv Glaser, Arvid Fladmoe, Karsten Andersen, Øivind Bergh, Robert Levin, Bjarte Engeset, Eivind Aadland, Truls Mørk, Eva Knardahl, Kjell Bækkelund, Henning Kraggerud, Håvard Gimse, Eivind Gullberg Jensen m.fl.

Ålesund Symfoniorkester teller ca. 65 musikere og er et såkalt semiprofesjonelt symfoniorkester, en sammensetning  av profesjonelle musikere fra Ålesund Strykekvartett, regionsmusikerer tilknyttet flere kulturskoler og Møre-musiker-ordningen, samt musikkstudenter og de beste amatørmusikerne i regionen. Orkesteret holder årlig 11-12 konserter, med fortrinnsvis klassisk orkestermusikk, og har en rekke urfremførelser på samvittigheten.