Kommende konserter

Våren 2023

  • Parken Kulturhus 21.- og 22.januar (kl 18.30) Nyttårskonserter
  • Ålesund Kirke søndag 19.mars NB: kl 17.00 “Rollon” Urfremføring av stort jubileumsoratorium
  • Parken Kulturhus 17.mai kl 18.30 Nasjonal Festkonsert “Brudeferden i Hardanger”.

Om orkesteret:

Ålesund Symfoniorkester ble stiftet i 1945 og har i sitt snart 75-årige virke fått samarbeide med noen av de beste musikalske kreftene som finnes i Norge; Edvard Fliflet Bræin, Ernst og Liv Glaser, Arvid Fladmoe, Karsten Andersen, Øivind Bergh, Robert Levin, Bjarte Engeset, Eivind Aadland, Truls Mørk, Eva Knardahl, Kjell Bækkelund, Henning Kraggerud, Håvard Gimse, Eivind Gullberg Jensen m.fl.

Ålesund Symfoniorkester teller ca. 65 musikere og er et såkalt semiprofesjonelt symfoniorkester, en sammensetning  av profesjonelle musikere fra  Ålesund Strykekvartett, regionsmusikerer tilknyttet flere kulturskoler og Møre-musiker-ordningen , samt musikkstudenter og de beste amatørmusikerne i regionen. Orkesteret holder årlig 11-12 konserter, med fortrinnsvis klassisk orkestermusikk, og har en rekke urfremførelser på samvittigheten.