Høstkonsert

Tid
Sted
Parken kulturhus

Yves Lafontaine, dirigent

Dirigent: Yves Lafontaine
Solist: Guro Herje Kvarven, klaver

Arvo Pärt: “Cantus in Memoriam Benjamin Britten”
Wolfgang Amadeus Mozart: Klaverkonsert nr. 20
Robert Schumann: Symfoni nr. 1 i B-dur

Arvo Pärt (1935 – ) er en estisk komponist som jobber innenfor stilarten minimalisme. «Cantus» (7 min.), skrevet for strykere og kirkeklokke, viser tydelig hans inspirasjon fra gregoriansk sang. Pärt skrev dette stykket i 1977 til minne om den engelske komponisten Benjamin Britten, som døde ett år tidligere.

Minimalistisk musikk er en stilretning innen eksperimentell musikk som oppstod i USA tidlig på 60-tallet, først som et undergrunnsfenomen. Noen regner minimalismen som en reaksjon mot samtidsmusikken, som i løpet av 1900-tallet hadde blitt mer og mer avansert og vanskelig tilgjengelig – man ville tilbake til det enkle! Stilarten ble raskt populær og den mest populære eksperimentelle musikken utover 1900-tallet. Det er mange komponister som jobber med minimalisme, og sjangeren har etter hvert utviklet seg til flere undersjangrer, blant annet ambient-musikk, som Brian Eno er kjent for.

Arvo Pärt

Musikken kjennetegnes av repeterende figurer og langsomme bevegelser. Den forkaster i stor grad melodier, temaer og formstruktur, som er grunnleggende prinsipper for den tidligere klassiske musikken. Musikken er tilsynelatende statisk, i den forstand at det bare er en figur som gjentas om og om igjen, men hele tiden skjer det ørsmå forandringer i figuren som gjør at musikken beveger seg fremover. Man må altså lytte til detaljene i musikkstykket for å få med seg fremgangen – plutselig kommer det inn en ny note i figuren, et nytt instrument, eller noe annet. Slik lytting skaper en unik tilstedeværelse i musikken og en hypnotisk tilstand som kjennetegner minimalismen.

I Mozarts enorme musikkproduksjon finnes hele 27 pianokonserter. Han kunne skrive en hel pianokonsert på en uke, og selv man skulle tro dette var litt av en påkjenning, var det noe han gjorde til daglig, uten problemer. Riktignok var han kjent for å ikke notere all musikken note for note, men å skissere de viktigste temaene og improvisere resten.

I løpet av 2 år (1784-1786) holdt han sin egen abonnements-konsertserie, og til den skrev han 11 pianokonserter, deriblant nr. 20, og han fremførte alle selv. Pianokonsert nr. 20 skiller seg ut som den første piano­konserten hans som er skrevet i moll, og den har en mørk karakter. Beethoven var en stor tilhenger av verket, så han har blant annet skrevet pianokadenser til stykket.

Robert Schumann er en av de viktigste romantiske komponistene. Denne symfonien var hans første orkesterverk, og ble godt mottatt.