Hardanger

Nasjonal Festkonsert

Tid: 17. mai 2015 kl. 18:30
Sted: Parken kulturhus

Dirigent: Lars Thomas Holm
Solister: Ditte Marie Bræin, sopran
Sverre Johan Aal, baryton
Resitatør: Tor Ivar Forsland
Medvirkende: Ålesund Kammerkor
Ålesund Kirkekor

 

Program:

Kjell Flem/Rikard Nordraak: Fanfare og Nasjonalsang

Ludvig Irgens-Jensen: Canto d’omaggio

Evard Grieg: Sanger og Lyrisk Suite

Edvard Fliflet Bræin: “Kantate til Ålesunds 100-års jubileum” (1948) (urfremføring, se beskrivelse)

Ditte-web-600x400Ditte Marie Bræin (1985) er fast engasjert som sopran i det Norske Solistkor og fullfører våren 2015 mastergradsstudiet i klassisk sang ved Norges Musikkhøgskole, under veiledning av professorene Svein Bjørkøy og Randi Stene. Ditte har gjort seg bemerket som en av de mer interessante unge sangerne i Norge, og er ettertraktet både som ensemblesanger og solist. I tillegg til å ha opptrådt ved flere festivaler i Norge har hun stått på scenen i blant annet Vietnam, Luxembourg, Nederland og Belgia. Ditte Marie Bræin er også Edvard Fliflet Bræins barnebarn.

Sverre Johan AalSverre Johan Aal kommer fra Øvre-Kvam i Steinkjer. Han er utdannet ved musikkonservatoriet i Trondheim med prof. Kåre Bjørkøy og prof. Elisabeth Meyer Topsøe som lærere. Han har vært solist ved en rekke konserter og operaoppsetninger i Midt-Norge, blant annet under Olavsfestdagene, med Trondheim Symfoniorkester og ved operaen på Steinvikholmen. Ved operaen i Kristiansund har han sunget flere roller. Han har også vært engasjert ved den Norske Opera i Oslo, samt ved Ringsakeroperaen. Våren 2013 studerte han privat hos prof. Andreas Schmidt i München. Han har mottatt stipender fra Sparebank 1 og RWE-Dea-Norge.

Lars-ThomasHolm

Lars-Thomas Holm (f. 1981) fullførte sitt diplomstudie i orkesterledelse med Kringkastingsorkesteret i 2011, under professor Ole Kristian Ruud. Fra 2011 til 2013 var Holm ansatt som dirigentstipendiat ved Institutt for Musikk, Trondheim med tilløpende engasjementer med bl.a. Trondheim Symfoniorkester og Trondheim Sinfonietta. Han har i tillegg dirigert Norrköping Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester, Berliner Sinfonietta, Baltic Youth Philharmonic Orchestra, Ungdomssymfonikerne, Det Norske Blåseensemble, Norsk Ungdomssymfoniorkester og alle Forsvarets musikkorps. Holm har også jobbet med solister som: Håkon Austbø, komponisten sir Peter Maxwell Davies, Terje Tønnessen, Tine Thing Helseth, Arve Tellefsen, Ragnhild Hemsing og skuespiller Agnes Kittelsen. Han har tidligere vunnet Norsk dirigentkonkurranse (2010) og vært assistentdirigent for bl.a. bl.a. Kristjan Järvi, Eivind Gullberg Jensen, Krysztof Urbanski og Thomas Søndergård. Holm har også studert med blant annet Sigmund Thorp, Andrew Manze, Cathrine Winnes og Bjarte Engeset, og deltatt i flere internasjonale mesterklasser med bl.a. BBC Symphony Orchestra (London), Michail Jurowski og Jorma Panula. Han er for tiden ansatt som doktorgradsstipendiat i oppføringspraksis i det norske Musikkarvprosjektet ved Norges Musikkhøgskole, hvor han også underviser i orkestrering og instrumentkunnskap.

EdvardFlifletBræin
Edvard Fliflet Bræin (1924-1976)

Urfremførelse: Edvard Fliflet Bræin: “Kantate til Ålesunds 100-års jubileum”
Ut mot havets ukjente historie…

I 1948 utlyste Ålesund by en komponistkonkurranse om å skrive en bykantate til feiringen av byens 100-års jubileum, over tekst av dikteren Henrik Straumsheim (1893-1975). Av bidragene som deltok i konkurransen ble Edvard Fliflet Bræins (1924-1976) kantate premiert med 2. plass, mens verket som ble premiert som 1. plass var av byens egen organist, Edvin Solem.

HenrikStraumsheim
Henrik Straumsheim (1893-1975)

Siden utfallet av konkurransen ble som det ble, valgte Bræin å benytte kun èn sats av kantaten for videre bruk. Denne satsen kjenner vi i dag best som sangen: «Ut mot havet» og sangen kan best karakteriseres å være svært nær det vi kaller en nasjonalhymne for mange i Norge.

Kantaten ble komponert i årene 1947-48 og er påskrevet mottoet «Vesterhavet», men om dette tilnavnet er en tenkt tittel på hele kantaten, kan vi ikke vite med sikkerhet.

Resten av kantaten ble glemt med tidens tann og har derfor aldri blitt urfremført! Dette ønsker Ålesund Symfoniorkester å gjøre noe med i anledning av den tradisjonelle Nasjonale festkonserten, 17. mai. 2015.

Bræins bykantate er et fullskala verk i 11 satser, komponert for sopran- og tenor/barytonsolist, resitatør, kor og orkester, med en samlet varighet på ca. 40 min.

Verket er svært melodiøst, med en tradisjonell tonal forankring og et preg av folkelighet over seg.

Kantaten er skrevet tett opp til Henrik Straumsheims tekstinnhold og viser en komponist som er tidlig opptatt av det musikalske drama.

Prosjektet med bykantaten er et særdeles viktig bidrag i å ivareta en glemt juvel i vår nasjonale musikkarv og den øvrige norske kulturarven. Prosjektet gjennomføres med opphavsrettslig tillatelse av familiene Bræin / Straumsheim og med barnebarnet Ditte Marie Bræin som sopransolist i kantaten.

Siden sangen «Ut mot havet» har en særstilling som en av Norges mest kjente hymner, tror vi at en urfremføring av bykantatens helhet, vil være av viktig nasjonal og regional interesse.

Vi anser det derfor som et ansvar å legge til rette for en urfremførelse av denne kantaten, som er tilegnet og skrevet til Ålesund by.